Direct contact? Bel: +31(0)88 - 8910019

HomeCOVID-19

COVID-19

Update Corona maatregelen 14 juli 2021

Kort geleden konden we een aantal versoepelingsafspraken melden, maar helaas lopen de besmettingscijfers in een ongekend tempo weer op en zijn door het kabinet afgelopen vrijdag nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus, en dan vooral de besmettelijke deltavariant- af te remmen. Omdat wij de ontwikkelingen zorgelijk vinden hebben we besloten dat wij een paar afspraken nogmaals willen benadrukken en toch ook weer de mondkapjes gaan invoeren om patiënten en medewerkers optimaal te beschermen.

 1. Iedereen (medewerkers en bezoekers) draagt vanaf vandaag woensdag 14 juli as. weer een mondkapje. Voor patiënten en bezoekers is een mondkapje beschikbaar bij de balie.
 2. Houdt 1,5 meter afstand te allen tijde. 

Polikliniek: De receptioniste ziet er op toe dat de wachtkamer niet te vol wordt en de 1,5 meter  gehanteerd kan blijven.

Update Corona maatregelen 28 juni 2021


Testbeleid op de operatiedag
In kader van uw en onze veiligheid binnen onze kliniek willen wij voorkomen dat patiënten met een eventuele COVID-19 besmetting geopereerd worden. Daarom opereren wij alleen:

 • Patiënten met een negatieve COVID-19 test. Voor de operatie moet een negatieve PCR test van de GGD overlegd worden. Deze mag niet ouder zijn dan 72 uur vanaf afname (begeleiders van minderjarige patiënten dienen ook een negatieve test te overleggen). Men moet het bewijs van de negatieve PCR test van de GGD aan de verpleegkundige laten zien. Een sneltest volstaat niet.
 • Patiënten die op de operatiedag bij ons de covid test afnemen. Indien wij de test afnemen vragen wij u 15 minuten eerder dan de meldingstijd te komen. De kosten hiervoor bedragen € 20 euro per test, contant te voldoen aan de balie. Er wordt dan met een wattenstaafje slijm uit de neus afgenomen. Bij een positieve uitslag krijgt u het advies om naar de GGD te gaan en wordt de operatie geannuleerd.
 • Patiënten die voorafgaand aan de operatie een bewijs van een eerder doorgemaakte COVID-19 infectie (bijv. een email of sms van de GGD) tonen.
 • Patiënten die voorafgaand aan de operatie een bewijs van volledige vaccinatie tonen. U dient dan minimaal 1 week voor de operatie de laatste injectie te hebben gekregen


Bezoek voor operatie patienten die overnachten
-Als u volwassenen bent, geldt dat u op de dag van operatie alleen naar binnen komt (zonder begeleiding). Na de operatie wordt uw contactpersoon gebeld en wordt er een afspraak gemaakt voor 1 bezoekmoment voor 1 persoon op een dan af te spreken tijdstip. 
-Voor 16 en 17 jarigen blijven de regels gelijk. Deze staan vermeld in de folder 'Regels begeleiding minderjarigen'

Bezoek operatie patiënten die niet overnachten
Patienten die niet blijven slapen mogen geen begeleider mee naar binnen nemen en nog geen bezoek ontvangen. Op de verpleegafdeling kunnen we dit namelijk nog niet goed begeleiden met 1,5 meter. Wij houden de komende periode alle adviezen en richtlijnen in de gaten en heroverwegen dan op basis hiervan.

Bezoekers polikliniek 
Patiënten mogen maximaal 1 begeleider mee naar binnen nemen. Wel dient rekening te worden gehouden dat de wachtkamer niet te vol wordt en de 1,5 meter gehanthaafd blijft. De baliemedewerker begeleidt dit. In de wachtkamer worden bordjes geplaatst met het maximaal aantal mensen dat mag plaatsnemen. Worden dat er te veel dan worden mensen gevraagd nog even buiten te wachten. 

Mondkapjes plicht
De mondkapjes plicht in centrale ruimtes vervalt voor medewerkers en patiënten/bezoekers. Echter, indien 1,5 meter niet gehandhaafd kan worden dan moet altijd een mondkapje gedragen worden (bijvoorbeeld tijdens lichamelijk onderzoek of het passen van prothesen). 

N.B. 
Wij houden de komende periode alle adviezen en richtlijnen in de gaten en heroverwegen dan op basis hiervan.

 

Update Corona maatregelen 28 februari 2021

De operatie dag: 
In kader van uw en onze veiligheid binnen onze kliniek willen wij voorkomen dat patiënten met een eventuele COVID -19 besmetting geopereerd worden. Daarom opereren wij alleen patiënten met een negatieve COVID -19 test. U kunt bij ons op de operatiedag een test laten afnemen. Indien wij de test moeten afnemen vragen wij u 15 minuten eerder dan de meldingstijd te komen. De kosten hiervoor bedragen 20 euro welke u vriendelijk verzocht wordt contant te voldoen. Er wordt dan met een wattenstaafje slijm uit de neus gehaald. U bent uiteraard ook vrij om zelf een negatieve PCR testuitslag van de GGD te laten zien. Deze mag niet ouder zijn dan 72 uur vanaf testafname. Een zelftest volstaat helaas niet. 

 • Voor alle volwassenen geldt dat begeleiding naar, en bezoek op de verpleegafdeling niet is toegestaan. U komt dus alleen.
 • Voor 16 en 17 jarigen gelden de regels zoals vermeld in de folder 'Regels begeleiding minderjarigen'

Afspraken OK complex (voorzijde van het pand: ingang 'OK complex')
Komt u voor het verwijderen van de hechtingen/sponsjes na mastectomie of heeft u een afspraak met de arts op de verpleegafdeling? U hoeft zich niet telefonisch aan te melden vanuit de auto. U mag naar binnen komen via de ingang 'OK complex'. Minderjarigen mogen vergezeld worden door 1 begeleider.  Bij binnenkomst dient u een mondkapje te dragen en uw handen te desinfecteren. Uw temperatuur wordt met een voorhoofd-thermometer gemeten. Medewerkers zullen u niet de hand schudden. U wordt verzocht in de wachtruimte plaats te nemen. U wordt daar opgehaald door de verpleging. 

Afspraken op de polikliniek (achterzijde van het pand: 'Ingang polikliniek')
Controle afspraken en intakes vinden op dit moment zoveel mogelijk online of telefonisch plaats. In sommige gevallen is het nodig om u fysiek te zien op onze polikliniek. Houdt u dan rekening met het volgende: 
Indien u voor uw vervoer afhankelijk bent van een begeleider dan mag deze u wel naar de kliniek brengen maar niet plaatsnemen in de wachtkamer. Uw begeleider dient buiten of in de auto te wachten. U wordt verzocht zelf ook in de auto te wachten tot u gebeld wordt om binnen te komen. Alle 16 en 17 jarigen mogen vergezeld worden door 1 begeleider. Bij binnenkomst dient u een mondkapje te dragen en uw handen te desinfecteren. Uw temperatuur wordt met een voorhoofd-thermometer gemeten. Medewerkers zullen u niet de hand schudden. U wordt verzocht in de wachtruimte plaats te nemen. U wordt daar opgehaald door de arts. 


Update Corona maatregelen 11 januari 2021

In kader van uw en onze veiligheid binnen onze kliniek willen wij voorkomen dat patiënten met een eventuele COVID -19 besmetting geopereerd worden. Daarom opereren wij alleen patiënten met een negatieve COVID -19 test. U kunt bij ons op de operatiedag een test laten afnemen. Indien wij de test moeten afnemen vragen wij u 15 minuten eerder dan de meldingstijd te komen. De kosten hiervoor bedragen 20 euro welke u vriendelijk verzocht wordt contant te voldoen. Er wordt dan met een wattenstaafje slijm uit de neus gehaald. U bent uiteraard ook vrij om zelf een negatieve PCR testuitslag van de GGD te laten zien. Deze mag niet ouder zijn dan 72 uur vanaf testafname.


Update Corona maatregelen 28 december 2020

Aanvullende maatregelen: COVID test

In kader van uw veiligheid binnen onze kliniek vragen wij u op de dag van de ingreep een negatieve corona test te overhandigen (max 48 uur oud). Indien dit niet mogelijk is, zal er een sneltest door ons worden afgenomen op de dag van ingreep, voorafgaand aan uw ingreep.
U meldt zich op de gebruikelijke manier. U wordt aan de balie verzocht een COVID-19 vragenlijst in te vullen. Indien wij de test moeten afnemen vragen wij u 15 minuten eerder dan de meldingstijd te komen. De kosten hiervoor bedragen 20 euro welke u vriendelijk verzocht wordt contant te voldoen.
U wordt verzocht in de auto te wachten op de uitslag van de sneltest. U wordt na ca. 20 minuten gebeld: Bij een positieve uitslag zult u het advies krijgen om naar de GGD te gaan en wordt de OK geannuleerd. Bij een negatieve testuitslag kan de operatie volgens planning doorgang vinden, en wordt u verzocht weer binnen te komen.


Update Corona maatregelen 17 december 2020

Gelukkig kunnen wij de deuren openhouden voor de zorg die de mensen nodig hebben. Alle (para) medische contactberoepen zijn toegestaan. Voor Gender Clinic verandert er vrijwel niets. Wij blijven alle poliklinische ingrepen en consulten uitvoeren. Dat geldt ook voor alle operaties. Wel hebben we besloten om alle operatie patiënten binnenkort vooraf te testen met een sneltest. Zodra deze beschikbaar zijn en procedures hiervoor uitgewerkt zijn, starten we hiermee.
Verder blijven we ons beleid ongewijzigd volgen. Gelukkig hebben we covid-19 tot nu toe goed buiten de deur weten te houden. Door de sneltests in te voeren hopen we nog extra beschermd te zijn.


Update Corona maatregelen 14 oktober 2020

In Nederland hebben wij te maken met een corona epidemie (COVID-19). Dit heeft ook consequenties voor uw bezoek aan onze kliniek. Heeft u een intake, ingreep of operatie gepland staan? Hier verandert niets aan. Wij ontvangen u graag in een van onze vestigingen. Uiteraard wel met verscherpte maatregelen, zoals het verplicht dragen van een mondkapje.

Vooralsnog zijn er bij Gender Clinic geen langere wachttijden te verwachten.  Wel proberen we in het voor- en natraject zo veel mogelijk virtueel/telefonisch te gaan doen om het aantal mensen op de polikliniek de komende tijd te beperken. Indien u al een afspraak heeft in Bosch en Duin, verandert dat niet. Lees hieronder de overige maatregelen die wij genomen hebben.

Update 1 oktober 2020

Ons standaard beleid ter voorkoming van verspreiding van het virus is als volgt. In een aantal vraag en antwoorden proberen wij het voor u inzichtelijk en duidelijk te maken:

1. WANNEER KAN IK NIET NAAR DE KLINIEK KOMEN?

Fysieke afspraken in Bosch en Duin kunnen alleen doorgaan wanneer u:

 • Niet (algemeen) ziek bent geweest;
 • Geen koorts heeft gehad;
 • Geen klachten aan de luchtwegen heeft gehad;
 • Niet benauwd bent geweest;
 • Niet heeft gehoest;
 • Geen diarree of buikpijn heeft gehad;
 • Geen verandering in smaak en/of reuk heeft gehad;
 • Geen onbeschermd contact met een Covid-19 patiënt heeft gehad;
 • Niet in een code ORANJE of ROOD (risico) gebied (buiten Nederland) bent geweest.
 • In de afgelopen twee weken niet in contact bent geweest met een persoon met een bevestigde corona-infectie
 • geen klachten heeft: verhoging van 37,5 ℃, benauwdheid of verkouden (niezen, keelpijn, loopneus of licht hoesten, smaak- en/of reukverlies)
 • niemand in uw huishouden koorts heeft. Als dat wel het geval is, dan moet op advies van het RIVM iedereen in het huishouden thuisblijven

Wanneer het bovenstaande op u van toepassing is dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen, via 0880 9010019, om de afspraak te annuleren. Indien u toch naar uw afspraak komt terwijl één van de bovenstaande situaties op u van toepassing is dan wordt u verzocht de kliniek te verlaten.


2. WAT DOEN WIJ OM BESMETTING TEGEN TE GAAN?

Maatregelen die wij hebben genomen:

 • Waar mogelijk hanteren wij de 1,5 meter afstand
 • Indien dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld voor onderzoek, dragen wij een mondkapje
 • In de patiënten ruimtes draagt iedereen een mondkapje
 • Wij doen een screening op uw gezondheid vooraf
 • Wij schudden geen handen en desinfecteren regelmatig de contactpunten
 • Wij vragen u om alleen (zonder begeleiding) naar de poli afspraak te komen*
 • Wij laten geen bezoekers toe op de verpleegafdeling**
 • Bij binnenkomst dient u uw handen te wassen/desinfecteren en wordt uw temperatuur gemeten
 • Ons kantoorpersoneel werkt zoveel mogelijk thuis

* Indien u voor uw vervoer afhankelijk bent van een begeleider dan mag deze u wel naar de kliniek brengen maar niet plaatsnemen in de wachtkamer. Uw begeleider dient buiten of in de auto te wachten. Alle 16 en 17 jarigen mogen tijdens de intake bij de arts vergezeld worden door een begeleider

** Alle 16 en 17 jarigen mogen een begeleider meenemen op de dag van de operatie, waarbij een gepaste en gedoseerde aanwezigheid op de verpleegafdeling is toegestaan. U wordt verzocht een mondkapje te dragen.

Via deze maatregelen houden wij het zo veilig mogelijk voor u, uw medepatiënten en voor de medewerkers van de kliniek.

3. WAT KAN IK ALS PATIËNT DOEN OM BESMETTING TEGEN TE GAAN?

Probeer besmetting en overdracht van het virus te voorkomen door:

 • Schud geen handen
 • Draag een mondkapje
 • Was uw handen met zeep (minimaal 20 seconden)
 • Nies en hoest in uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg
 • Alleen naar de kliniek te komen
 • Annuleer uw afspraak als u gezondheidsklachten heeft, een huisgenoot met koorts of een huisgenoot die positief getest is.
 • Daarnaast dient u uw handen te desinfecteren bij binnenkomst voordat u zich aanmeld bij de receptie.
   

4. BESTAAT ER EEN KANS OP BESMETTING VAN HET CORONA VIRUS BIJ BEZOEK AAN ONZE KLINIEK?

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast hebben wij extra maatregelen genomen om de kans op besmetting te verkleinen. Iedere medewerker is bewust van alle risico’s.

5. WAAR VIND IK ACTUELE INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS?

De meest actuele informatie over het coronavirus vind u op de website van het RIVM.

Update Corona maatregelen 13 augustus 2020

Ons standaard beleid voor volwassen cliënten, ter voorkoming van verspreiding van het corona virus is als volgt:

Gender Clinic werkt conform de richtlijnen van het RIVM en heeft een aantal eigen maatregelen getroffen, ter voorkoming van verdere verspreiding van het corona virus:

 • Cliënten worden verzocht in de auto te wachten tot zij gebeld worden om binnen te komen
 • Cliënten mogen geen begeleider mee naar binnen nemen.
 • Tijdens het wachten krijgt u een kopje koffie in de auto (op 1,5 meter), of aan de picknicktafels buiten.
 • Medewerkers zullen u niet de hand schudden

Wanneer kan ik niet naar Gender Clinic komen?
Als u één van de volgende klachten heeft mag u niet naar Gender Clinic komen*:

 • Koorts of verhoging (vanaf 38 graden)
 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest
 • Indien een van uw huisgenoten de laatste 24 uur bovenstaande gezondheidsklachten heeft gehad.

*Dit geldt ook voor onze artsen en medewerkers! Houdt u er dus in deze tijden altijd rekening mee, dat afspraken mogelijkerwijs op het laatste moment afgezegd kunnen worden als een arts vanwege bovenstaande redenen niet naar Gender Clinic kan komen.

Beleid t.a.v. begeleiding van minderjarige cliënten

Alle 16 en 17 jarigen mogen tijdens de intake bij de arts vergezeld worden door één begeleider. Tevens mag één ouder de minderjarige bezoeken op de dag van operatie. Meer informatie treft u in de informatiefolder 'Regels begeleiding minderjarigen'.

Voor alle patiënten van 18 jaar en ouder blijven de regels van kracht die op dit moment in Gender Clinic ter voorkoming van verspreiding van covid-19 gelden. Deze gelden voor zowel de polikliniek als de verpleegafdeling. Dit betekent dat begeleiding niet mee naar binnen mag, en men geen bezoek mag ontvangen na de operatie.

Wij zetten in op continuïteit van zorg en denken met de getroffen maatregelen op de lange termijn het meeste aantal mensen te kunnen blijven helpen.

Mocht het om andere reden noodzakelijk zijn om uw naaste te begeleiden (bijv. vanwege een lichamelijke handicap), neemt u dan s.v.p. contact met ons op om dit te overleggen.

 

Update Corona maatregelen 20 mei 2020

Gender Clinic hervat vanaf 1 juni gefaseerd de reguliere zorg. Gender Clinic werkt conform de richtlijnen van het RIVM en heeft de volgende maatregelen getroffen:

 • Cliënten worden verzocht in de auto te wachten tot zij gebeld worden om binnen te komen
 • Cliënten mogen geen begeleider meenemen. Indien gewenst kan het gesprek met de specialist worden opgenomen door de patiënt
 • Tijdens het wachten krijgen jij en jouw begeleider krijgt een kopje koffie in de auto (op 1,5 meter)
 • Bezoek op de verpleegafdeling is niet toegestaan
 • Controle afspraken vinden online of telefonisch plaats, tenzij er sprake is van een spoedsituatie.
 • Medewerkers zullen u niet de hand schudden

Bestaande en nieuwe afspraken

 • Cliënten die reeds bij Gender Clinic een afspraak hadden voor een operatie of poli bezoek worden gebeld. Wij verzoeken je om ons niet te bellen.
 • Nieuwe patiënten kunnen zich via het contactformulier op onze site melden. Medisch specialisten en huisartsen kunnen verwijzingen via Zorgdomein of per fax (nr. 030-2250973) aan ons toesturen.

Wanneer kan ik niet naar Gender Clinic komen?
Als je één van de volgende klachten heeft mag je niet naar CosMed komen:

 • Koorts of verhoging (vanaf 38 graden)
 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest
 • Indien een van uw huisgenoten de laatste 24 uur bovenstaande gezondheidsklachten heeft gehad.

Spoed

Bij spoed kunt u zoals gewoonlijk bellen met onze kliniek.

Waarom deze maatregelen?

Gender Clinic neemt deze maatregel om patiënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen het Coronavirus. Door contact tussen mensen te verminderen zal het virus minder snel verspreiden, hierdoor hopen wij het virus beheersbaar te houden en de zorg bereikbaar.