Direct contact? Bel: +31(0)88 - 8910019

HomePrijzen en vergoeding

Prijzen en vergoedingen

Vergoeding borstvergroting transvrouwen

Sinds 1 februari 2019 is er een subsidieregeling beschikbaar voor borstvergroting voor transgender vrouwen. De hoogte van de subsidie is € 3.830,-. Lees hier of u voor deze subsidie in aanmerking komt en om de subsidie aan te vragen. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Wij helpen u graag. Wij kunnen zelfs de volledige aanvraag namens u indienen. Neemt u gerust contact op via 088 - 891 00 19 of stuur een email naar info@genderclinic.nl

Vergoeding secundaire correcties

Een groot deel van secundaire correcties wordt vergoed door de zorgverzekeraar. In sommige gevallen moet hiervoor een machtiging worden aangevraagd bij uw verzekeraar. Na het consult bij de arts zullen wij de machtiging indien van toepassing opvragen.

Vergoeding mastectomie door zorgverzekeraars

Gender Clinic bevindt zich in opstartende fase en heeft nog geen contracten met alle zorgverzekeraars. De komende maanden zullen akkoord bevonden overeenkomsten van verzekeraars verwerkt worden. Wij zullen u op deze pagina op de hoogte houden van de voortgang. 

Overeenstemming CZ en Gender Clinic

Het contract tussen CZ en GenderClinic is een feit. Inmiddels wordt de mastectomie door hen vergoed. Voorwaarde is een verwijzing voor deze ingreep vanuit het Amsterdam UMC, UMC Groningen, of de Mutsaersstichting.

Overeenstemming VGZ en Gender Clnic

De onderhandelingen met VGZ zijn in vergevorderd stadium. Onder de vlag van VGZ vallen: VGZ, Bewuzt, IZA, VGZvoordeZorg, Univé, UMC, Zekur, Zorgzaam en SZVK.