HomeVergoeding en toegangstijden

Vergoeding en toegangstijden

Kunt u bij ons terecht?

U weet het binnen 5 seconden. Kies hieronder:

 1. De gewenste behandeling
 2. Uw zorgverzekeraar koepel (u kunt hier kijken onder welk concern uw zorgverzekeraar valt)
 3. Uw verwijzer 

Klik op Verzenden voor het resultaat. 

Voorwaarden behandelingen

Subcutane mastectomie

De mastectomie geschiedt uitsluitend na diagnostiek, indicatiestelling en verwijzing door onze samenwerkingspartners of door Gender Clinic Mental Health. Tijdens en na de ingreep blijft u onder begeleiding van uw eigen genderteam. 

Subcutane mastectomie - Verwijzing via AUMC/VUmc en UMCG

Wij ontvangen de verwijsbrieven rechtstreeks van het ziekenhuis. Voor AUMC/VUmc betreffen dit alleen door hen zelf geselecteerde clienten die in AUMC/VUmc bovenaan de wachtlijst staan voor bepaalde chirurgische ingrepen. Zodra we de verwijsbrief hebben ontvangen, nemen wij telefonisch (of in sommige gevallen per email) contact met u op voor het maken van de afspraken voor screening, intake en operatie.

Subcutane mastectomie - Verwijzing via Genderteam Zuid Nederland, Compass GGZ, Psychologenpraktijk De Vaart, Check-in coaching en PsyTrans

Wij ontvangen de indicatiestelling van uw behandelend therapeut inclusief verwijsbrief van de medisch specialist. Uw dossier wordt besproken in het eerstvolgend chirurgisch MDO (Multi Disciplinair Overleg). Dit vindt een maal per maand plaats. Bij positief besluit nemen wij telefonisch, of in sommige gevallen per email, contact met u op voor het maken van de afspraken voor intake, screening en operatie. 

Subcutane mastectomie - Toegangstijden

Laatste update:  1 december 2021

Na verwijzing via AUMC/VU of UMCGroningen:
-Virtuele of telefonische intake is mogelijk binnen 2 tot 6 weken na ontvangst van uw verwijsbrief. Wij nemen contact met u op voor de gezondheidscheck en het maken van afspraken. Er kan een aantal weken zitten tussen het uitschrijven van de verwijsbrief, en de ontvangst ervan in Gender Clinic. 
-Telefonische screening door de anesthesist is mogelijk vanaf 3 weken na ontvangst van uw verwijsbrief.
-De operatie is mogelijk vanaf 6 tot 8 weken na ontvangst van uw verwijsbrief.
Indien meer informatie nodig is over uw medische geschiedenis, kunnen deze tijden oplopen.

Na verwijzing door een van onze GGZ partners: 
Uw dossier wordt eerst in het chirurgisch MDO van Gender Clinic besproken. Dit vindt eens per maand plaats. Na akkoord in MDO nemen we contact met u op voor de gezondheidscheck en het maken van afspraken. Zie toegangstijden hierboven.

Borstvergroting transvrouwen

De voorwaarden voor de Borstvergroting voor transvrouwen bij Gender Clinic zijn:

 • U bent in begeleiding van een erkend genderteam in Nederland, en:
 • U heeft een verwijsbrief van de medisch specialist of van uw huisarts. Deze verwijsbrief is nodig om uw eerste consult (intake) vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar.
 • Indien u gebruik maakt van de subsidieregeling, verzoeken wij u om een kopie van de door uw arts ondertekende "Verklaring Behandelend Arts" aan ons te sturen. Dit is de verklaring waarin oa. staat dat u minimaal 1 jaar hormonen gebruikt. Let op, dit is GEEN verwijsbrief. 

Na ontvangst van uw verwijsbrief, vragen wij het volgende aan u:

 • u dient een gezondheidsvragenlijst in te vullen
 • u dient een Aktueel Medicatie overzicht op te vragen bij uw apotheek en deze aan ons toe te sturen
 • Wij vragen u de 'Verklaring Behandelend arts' aan ons toe te sturen (als u deze al heeft)

Wij doen op basis van uw gegevens eerst een gezondheidscheck. Soms hebben we aanvullende informatie over uw medische voorgeschiedenis nodig. Indien er qua gezondheid geen belemmeringen lijken te zijn, wordt u uitgenodigd voor intake bij de plastisch chirurg. Indien na consult de behandeling geindiceerd is door onze arts, kan de subsidie aangevraagd worden en de screening door de anesthesist worden ingepland. Vervolgens kan een afspraak gemaakt worden voor de operatie.

Borstvergroting transvrouwen - toegangstijden

 • Fysieke intake bij de plastisch chirurg is mogelijk binnen 4 tot 6 weken.
 • Indien de arts de ingreep indiceert, is er daarna vaak een aantal weken nodig voor de aanvraag van een machtiging bij de zorgverzekeraar, het maken aanvullende prijsopgaaf of voor de aanvraag van de subsidie voor borstvergroting. De doorlooptijd van de subsidie is na het indienen van de aanvraag bij het ministerie ca. 13 weken alvorens u het geld ontvangt. 
 • Na screening door de anesthesist is na ca. 6 tot 8 weken een operatie plaats beschikbaar.

Orchidectomie

De orchidectomie (verwijdering van de testikels) geschiedt uitsluitend na diagnostiek, indicatiestelling en verwijzing door onze samenwerkingspartners of door Gender Clinic Mental Health. Tijdens en na de ingreep blijft u onder begeleiding van uw eigen genderteam. 

Orchidectomie - Verwijzing via AUMC/VUmc en UMCG

Wij ontvangen de verwijsbrieven rechtstreeks van het ziekenhuis. Voor AUMC/VUmc betreffen dit alleen door hen zelf geselecteerde clienten die in AUMC/VUmc bovenaan de wachtlijst staan voor bepaalde chirurgische ingrepen. Zodra we de verwijsbrief hebben ontvangen, nemen wij telefonisch (of in sommige gevallen per email) contact met u op voor het maken van de afspraken voor screening, intake en operatie.

Secundaire correctie

Om op consult te kunnen komen is een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist nodig.
Na ontvangst van uw verwijsbrief, vragen wij het volgende aan u:

 • u dient een gezondheidsvragenlijst in te vullen
 • u dient een Aktueel Medicatie overzicht op te vragen bij uw apotheek en deze aan ons toe te sturen

Wij doen op basis van uw gegevens eerst een gezondheidscheck. Soms hebben we aanvullende informatie over uw medische voorgeschiedenis nodig. Als u voldoende gezond lijkt om in onze kliniek behandeld te kunnen worden, wordt u uitgenodigd voor intake bij de plastisch chirurg. Dit consult is nodig om te kunnen bepalen of wij iets voor u kunnen betekenen. Indien na consult een ingreep geindiceerd is door onze arts, wordt eerst gekeken of wij hiervoor apart een machtiging bij uw zorgverzekeraar dienen aan te vragen. Niet alle correcties worden vergoed door de zorgverzekeraar. Wij vragen de machtiging voor u aan.
Er wordt een screening door de anesthesist ingepland. Vervolgens wordt er een operatie datum in overleg met u bepaald.

Secundaire correctie - toegangstijden

 • Telefonische intake is mogelijk binnen 2 tot 6 weken. Soms is het echter nodig dat de arts u face-to-face ziet: Fysieke intake is mogelijk binnen 4 tot 6 weken.
 • Indien de arts de ingreep indiceert, is er daarna vaak een aantal weken nodig voor de aanvraag van een machtiging bij de zorgverzekeraar en/of het maken van een aanvullende prijsopgaaf.
 • Na screening door de anesthesist is na ca. 6 tot 8 weken een operatie plaats beschikbaar.

Hormoonbehandeling

Hormoonbehandeling bij Gender Clinic is alleen mogelijk indien u verwezen wordt door een van de volgende GGZ samenwerkingspartners:

 • Genderteam Zuid Nederland
 • Compass GGZ
 • Psychologenpraktijk De Vaart
 • PsyTrans

Verwijzing door deze partijen gebeurt alsvolgt:

 • Uw therapeut stuurt uw indicatiestelling rechtstreeks aan Gender Clinic. Over de inhoud van deze indicatiestelling zijn afspraken gemaakt tussen Gender Clinic en de GGZ instelling. 
 • Uw indicatiestelling wordt besproken in het endocrinologisch MDO (Multi Disciplinair Overleg). Dit overleg vindt een keer per maand plaats.
 • Bij positief besluit nemen wij telefonisch (of in sommige gevallen per email) contact met u op voor het maken van de afspraken voor intake en operatie. 

Hormoonbehandeling - Toegangstijden

Intake is mogelijk na akkoord in het endocrinologisch MDO van Gender Clinic en na een schriftelijke gezondheidscheck. Intake is vervolgens mogelijk na 4 tot 6 weken. 

Psychologie - Voorwaarden en toegangstijden 

Gender Clinic Mental Health neemt alleen cliënten in zorg die het langst op de wachtlijst staan bij een paar van onze samenwerkingspartners. U kunt hier zien welke verwijzers dit betreft. U wordt als u aan de beurt bent benaderd door deze instelling zelf. De wachttijd is op dit moment ca. 4 weken.

+31(0)88 - 8910019
info@genderclinic.nl