Direct contact? Bel: +31(0)88 - 8910019

HomeEndocrinologieVeelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat houdt de hormoonbehandeling in?
  • De endocrinoloog schrijft hormonen voor en houdt in de gaten of er eventuele bijwerkingen ontstaan. Periodieke controle van bloedwaarden vindt plaats om de dosering van de hormoonpreparaten zo nodig bij te stellen.
  • Vermannelijking wordt bereikt door behandeling met testosteron.
  • Voor mensen die vervrouwelijking wensen bestaat de behandeling doorgaans uit zowel suppletie van oestrogenen als remming van testosteron. Er zijn verschillende medicamenten hiervoor beschikbaar.
  • Wij zullen ons zoveel mogelijk houden aan de richtlijnen van de Endocrine Society, WPATH en de Nederlandse Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg. 
  • De coördinatie van eventuele andere behandelingen (logopedie, ontharing, chirurgie) wordt niet door de endocrinoloog gedaan.
Waarom hanteert Gender Clinic multidisciplinaire indicatie stelling?

Genderbevestigende hormoonbehandeling kan onomkeerbare gevolgen met zich meebrengen. Wij hechten veel waarde aan multidisciplinaire indicatie stelling, uitgebreide informatie voor cliënt over de hormoon behandeling (voordelen en potentiele nadelen) en goede follow up van de hormoon behandeling.

Biedt Gender Clinic ook psychologische ondersteuning?

Nee, Gender Clinic biedt geen psychologische ondersteuning. De psychologische hulp zoals u die reeds heeft opgestart kan gewoon gecontinueerd worden; dit wordt namelijk niet overgenomen door Gender Clinic.

Wat zijn de huidige wachttijden voor hormoonbehandeling?

De aktuele wachttijden treft u op de website.  

Zijn de artsen bij Gender Clinic ervaren met transgender personen?
  • Uw artsen binnen Gender Clinic zijn geregistreerd als internist-endocrinoloog. Zij zijn gespecialiseerd in hormonen en zijn bevoegd om hormoonbehandeling voor te schrijven.
  • Uw artsen hebben ruime ervaring binnen de transgenderzorg.
Wat is Endocriene zorg?

Endocriene zorg is medisch specialistische zorg gericht op hormonen.