HomeDeskundigenverklaring

Deskundigenverklaring wijziging voornaam en geslachtsaanduiding

Sinds 1 juli 2014 is het met een deskundigenverklaring mogelijk om in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) de geslachtsaanduiding en voornamen te wijzigen als u 16 jaar of ouder bent. Een deskundigenverklaring kan door verschillende behandelaren vanuit Gender Clinic worden opgesteld en afgegeven. 

Om uw geslachtsaanduiding en voornamen te wijzigen dient u volgens de wet:

  1. Een deskundigenverklaring te overleggen bij de gemeente waar u bent ingeschreven na de geboorte, die niet langer dan 6 maanden geleden is uitgegeven door een aangewezen deskundige (zoals een behandelaar van Gender Clinic Mental Health).
  2. In deze verklaring staat vermeld dat u tegenover een aangewezen deskundige heeft verklaard de overtuiging te hebben tot het andere geslacht te behoren dan is vermeld in uw akte van geboorte. Daarnaast heeft u er blijk van gegeven dat de ontvangen voorlichting ten aanzien van de betekenis en gevolgen van deze wijzigingen te hebben begrepen en de wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte door u weloverwogen is gemaakt. 

Voorwaarden

  • u bent 18 jaar of ouder
  • u heeft de verkenning- en diagnosefase afgerond
  • de diagnose genderincongruentie is gesteld
  • u leeft in de door u ervaren genderrol
  • u bent in de afgelopen 6 maanden gezien door een deskundige van een genderteam.

Ben je 16 of 17 jaar? Dan gelden deze voorwaarden ook, maar daarnaast moeten je ouders/verzorgers betrokken zijn bij je wens tot geslachtswijziging. Tijdens de afspraak dienet een ouder/verzorger aanwezig te zijn.

Verkrijgen van de verklaring 

Om de verklaring af te geven  waarin staat vermeld dat u nodige voorlichting heeft ontvangen en begrepen en waarin wordt verklaard dat uw wens een weloverwogen besluit is, dient er een gesprek plaats te vinden. U kunt dit gesprek aanvragen via info@genderclinic.nl onder vermelding van ‘aanvraag deskundigenverklaring wijziging geslacht’. U wordt hierna uitgenodigd voor een gesprek met een van onze behandelaren. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar worden uitgenodigd met hun ouders / verzorgers. Na het gesprek krijgt u de verklaring direct mee. 

De deskundige geeft de verklaring niet af indien er gegronde redenen zijn om aan uw overtuiging, uw afwegingen en begrip van de informatie en gevolgen van de juridische aanpassing te twijfelen.

Kosten deskundigenverklaring

De kosten voor het gesprek inclusief het opstellen en afgeven van de verklaring zijn € 250.

In behandeling bij Gender Clinic?

Cliënten die een lopend contact hebben met Gender Clinic, kunnen de aanvraag het beste via hun eigen behandelaar doen. De kosten voor het opstellen van de verklaring voor cliënten die in behandeling zijn bij Gender Clinic zijn €65.

Overige informatie

Voor verdere informatie over de wet en de procedure rond juridische geslachtsaanpassing kunt u zich richten tot de informatie op de website van Transvisie.

+31(0)88 - 8910019
mentalhealth@genderclinic.nl
Patiëntenportaal