HomeSamenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Gender Clinic heeft met verschillende partijen een samenwerkingsovereenkomst voor het verwijzen van cliënten. Onderstaand een korte introductie van onze partners. Aan verwijzing zijn voorwaarden verbonden.

 

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Met het VUmc hebben wij een samenwerkingsovereenkomst rondom zorg voor transgenderpersonen. De samenwerking is gericht op het reduceren van de wachttijd voor bepaalde chirurgische ingrepen. Indien er (na MDO in VUmc) een indicatiebesluit is afgegeven door VUmc, bestaat de mogelijkheid om voor bepaalde ingrepen geopereerd te worden bij Gender Clinic. Verwijsbrieven worden door het VUmc rechtstreeks aan Gender Clinic gestuurd. Gender Clinic neemt na ontvangst van de verwijsbrief contact op met cliënt voor screening en het maken van afspraken. Op dit moment worden de mastectomie, borstvergroting, orchidectomie en secundaire correcties aan het genitaal en de borst uitgevoerd.

Genderteam Zuid Nederland

Genderteam Zuid Nederland (GZN) is in februari 2017 opgericht door Psychologenpraktijk OOG en de Mutsaersstichting in Venlo. Gender Clinic heeft een samenwerkingsovereenkomst met GZN. GZN werkt met een gespecialiseerd team dat psychologische zorg biedt aan jong volwassenen die worstelen met hun gender-identiteit. Dossiers worden in afgesproken format met goedkeuring van cliënt door de behandelaar van GZN rechtstreeks aan Gender Clinic toegestuurd en ter bespreking aangeboden in ons centraal MDO.

Zaans Medisch Centrum

Transgenderzorg ZMC biedt begeleiding en behandeling aan mensen die ervaren dat het geslacht waarmee ze geboren zijn niet past bij wie ze zijn of hoe ze zich willen uiten. De zorg voor kinderen en jongeren biedt ZMC in samenwerking met Youz en Check-in Genderzorg. Volwassenen kunnen voor het hele traject terecht bij het genderteam van Transgenderzorg ZMC.

 

Psychologenpraktijk De Vaart

Psychologenpraktijk De Vaart biedt al jaren transgenderzorg aan in Assen. De zorg wordt verleend door een hiervoor speciaal opgeleid genderteam. Gender Clinic heeft een samenwerkingsovereenkomst met De Vaart. Dossiers worden in afgesproken format met goedkeuring van cliënt door de behandelaar van De Vaart rechtstreeks aan Gender Clinic toegestuurd en ter bespreking aangeboden in ons centraal MDO.

Check-in Genderzorg

Check-in Genderzorg is een vrijgevestigde praktijk voor basis-GGZ jeugdzorg. Het multidisciplinaire team begeleidt kinderen en jongeren die het gevoel hebben dat hun lichaam niet klopt bij hoe ze zich van binnen voelen. Dossiers worden in afgesproken format met goedkeuring van cliënt door de behandelaar van Check-in Genderzorg rechtstreeks aan Gender Clinic toegestuurd en ter bespreking aangeboden in ons centraal MDO.

PsyTrans - Psychologenpraktijk Transgenderzorg

PsyTrans is gespecialiseerd in genderidentiteitsvraagstukken en genderdysforie en biedt psychologische transgenderzorg voor zowel volwassenen (landelijk) als kinderen en jeugdigen en hun naasten (regio Midden IJssel en Oost Veluwe). Voor volwassenen (18+) biedt PsyTrans diagnostiek ten behoeve van een medische behandelwens en tijdens een medisch behandeltraject psychologische ondersteuning. 
Dossiers worden in afgesproken format met goedkeuring van cliënt door de behandelaar rechtstreeks aan Gender Clinic toegestuurd en ter bespreking aangeboden in ons centraal MDO.

Transgenderzorg Utrecht

Transgenderzorg Utrecht is een netwerkorganisatie van professionals die transgender en nonbinaire personen begeleiden en behandelen in hun zoektocht en ontwikkeling. 
"Wij doen recht aan persoonlijke wensen, wij doen dit zorgvuldig en we geven zowel mogelijkheden als beperkingen aan. Wij luisteren, geven advies, behandelen bijkomende mentale problemen en geven hormonen. Zo nodig verwijzen wij naar een chirurgisch centrum."
Dossiers worden in afgesproken format met goedkeuring van cliënt door de behandelaar van Transgenderzorg Utrecht, rechtstreeks aan Gender Clinic toegestuurd en ter bespreking aangeboden in ons centraal MDO.

Transgenderzorg Utrecht

BuroJij

Behandeling voor volwassenen wordt binnen BuroJIJ aangeboden vanuit JIJ Psychologen BV. Men biedt een combinatie van online behandelingen en behandeling op locatie. Bij de start van de behandeling wordt tijdens de eerste sessie, het intakegesprek,  een inschatting gemaakt welk traject bij jouw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van de problematiek. Meer informatie over aanmelding bij BuroJij treft u hier: https://www.burojij.nl/aanmelden-burojij/. 
Dossiers vanuit BuroJij worden in afgesproken format met goedkeuring van client, rechtstreeks aan Gender Clinic toegestuurd en ter bespreking aangeboden in ons centraal MDO.

BuroJij

Uw Psychiater

Sinds januari 2022 is het bij Uw Psychiater mogelijk om persoonlijke begeleiding te krijgen bij het onderzoeken van de gevoelens van genderdysforie en te verkennen wat deze gevoelens betekenen, daarnaast om de genderidentiteit te integreren in het dagelijks leven. Uw Psychiater biedt aanvullend psychische ondersteuning en begeleiding gedurende het gehele transitieproces. De behandelaar kan je vervolgens verder begeleiding bieden in de gewenste stappen bij deze transitie. Zo kan Uw Psychiater je doorverwijzen naar chirurgen, endocrinologen en/of gynaecologen waar ze mee samenwerken

 

Uw Psychiater

Jeugd en Relatie Psychotherapie

Jeugd en Relatie Psychotherapie kunnen mensen met vermoedens van genderdysforie vanaf 18 jaar terecht voor het diagnostisch traject en psychologische begeleiding.  Na aanvullend psychiatrisch onderzoek en indicatiestelling kan worden verwezen voor endocrinologische zorg en/of chirurgische zorg met samenwerkingspartners. Jeugd en Relatie Psychotherapie werkt hiervoor samen met MMC Veldhoven en Genderclinic Bosch en Duin. 

Jeugd en Relatie Psychotherapie

Psymens

PsyMens is een middelgrote GGZ-instelling met vestigingen in Utrecht, Nieuwegein, Woerden, Bilthoven en Amersfoort. Volwassenen, jongeren en kinderen die een op verandering en verbetering gerichte (psycho-)therapie nodig hebben kunnen bij ons terecht. 
De genderpoli van PsyMens biedt zorg voor volwassenen, jongeren en kinderen die zich anders voelen dan hun geboortegeslacht (genderincongruentie) en/of sterke onvrede hebben met het geslacht waarmee ze geboren en opgegroeid zijn (genderdysforie). 

Kaleidos

Kaleidos is een laagdrempelige en gespecialiseerde GGZ-instelling in Amsterdam voor LHBTI+’ers. Bij Kaleidos vind je behandelaren die ervaringsdeskundig zijn. Het is een veilige plek waar je zeker weet dat je jezelf kunt zijn en waar alleen LHBTI+ sensitieve behandelaren werken. Bij ons is diversiteit de norm. We hebben oog voor de specifieke kwetsbaarheden binnen de LHBTI+ gemeenschap.

+31(0)88 - 8910019
info@genderclinic.nl
Patiëntenportaal