HomeSamenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Gender Clinic heeft met verschillende partijen een samenwerkingsovereenkomst voor het verwijzen van cliënten. Onderstaand een korte introductie van onze partners. Aan verwijzing zijn voorwaarden verbonden.

 

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Met het VUmc hebben wij een samenwerkingsovereenkomst rondom zorg voor transgenderpersonen. De samenwerking is gericht op het reduceren van de wachttijd voor bepaalde chirurgische ingrepen. Indien er (na MDO in VUmc) een indicatiebesluit is afgegeven door VUmc, bestaat de mogelijkheid om voor bepaalde ingrepen geopereerd te worden bij Gender Clinic. Verwijsbrieven worden door het VUmc rechtstreeks aan Gender Clinic gestuurd. Gender Clinic neemt na ontvangst van de verwijsbrief contact op met cliënt voor screening en het maken van afspraken. Op dit moment worden de mastectomie, borstvergroting, orchidectomie en secundaire correcties aan het genitaal en de borst uitgevoerd.

Genderteam Zuid Nederland

Genderteam Zuid Nederland (GZN) is in februari 2017 opgericht door Psychologenpraktijk OOG en de Mutsaersstichting in Venlo. Gender Clinic heeft een samenwerkingsovereenkomst met GZN. GZN werkt met een gespecialiseerd team dat psychologische zorg biedt aan jong volwassenen die worstelen met hun gender-identiteit. Dossiers worden in afgesproken format met goedkeuring van cliënt door de behandelaar van GZN rechtstreeks aan Gender Clinic toegestuurd en ter bespreking aangeboden in ons centraal MDO.

Psychologenpraktijk De Vaart

Psychologenpraktijk De Vaart biedt al jaren transgenderzorg aan in Assen. De zorg wordt verleend door een hiervoor speciaal opgeleid genderteam. Gender Clinic heeft een samenwerkingsovereenkomst met De Vaart. Dossiers worden in afgesproken format met goedkeuring van cliënt door de behandelaar van De Vaart rechtstreeks aan Gender Clinic toegestuurd en ter bespreking aangeboden in ons centraal MDO.

Check-in Genderzorg

Check-in Genderzorg is een vrijgevestigde praktijk voor basis-GGZ jeugdzorg. Het multidisciplinaire team begeleidt kinderen en jongeren die het gevoel hebben dat hun lichaam niet klopt bij hoe ze zich van binnen voelen. Dossiers worden in afgesproken format met goedkeuring van cliënt door de behandelaar van Check-in Genderzorg rechtstreeks aan Gender Clinic toegestuurd en ter bespreking aangeboden in ons centraal MDO.

PsyTrans - Psychologenpraktijk Transgenderzorg

PsyTrans is gespecialiseerd in genderidentiteitsvraagstukken en genderdysforie en biedt psychologische transgenderzorg voor zowel volwassenen (landelijk) als kinderen en jeugdigen en hun naasten (regio Midden IJssel en Oost Veluwe). Voor volwassenen (18+) biedt PsyTrans diagnostiek ten behoeve van een medische behandelwens en tijdens een medisch behandeltraject psychologische ondersteuning. 
Dossiers worden in afgesproken format met goedkeuring van cliënt door de behandelaar rechtstreeks aan Gender Clinic toegestuurd en ter bespreking aangeboden in ons centraal MDO.

Transgenderzorg Utrecht

Transgenderzorg Utrecht is een netwerkorganisatie van professionals die transgender en nonbinaire personen begeleiden en behandelen in hun zoektocht en ontwikkeling. 
"Wij doen recht aan persoonlijke wensen, wij doen dit zorgvuldig en we geven zowel mogelijkheden als beperkingen aan. Wij luisteren, geven advies, behandelen bijkomende mentale problemen en geven hormonen. Zo nodig verwijzen wij naar een chirurgisch centrum."
Dossiers worden in afgesproken format met goedkeuring van cliënt door de behandelaar van Transgenderzorg Utrecht, rechtstreeks aan Gender Clinic toegestuurd en ter bespreking aangeboden in ons centraal MDO.

Transgenderzorg Utrecht

BuroJij

Behandeling voor volwassenen wordt binnen BuroJIJ aangeboden vanuit JIJ Psychologen BV. Men biedt een combinatie van online behandelingen en behandeling op locatie. Bij de start van de behandeling wordt tijdens de eerste sessie, het intakegesprek,  een inschatting gemaakt welk traject bij jouw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van de problematiek. Meer informatie over aanmelding bij BuroJij treft u hier: https://www.burojij.nl/aanmelden-burojij/. 
Dossiers vanuit BuroJij worden in afgesproken format met goedkeuring van client, rechtstreeks aan Gender Clinic toegestuurd en ter bespreking aangeboden in ons centraal MDO.

BuroJij

Uw Psychiater

Uw Psychiater

 

https://uwpsychiater.nl/home/contactgegevens/

 

Uw Psychiater
+31(0)88 - 8910019
info@genderclinic.nl
Patiƫntenportaal