HomeVerwijseisen

Verwijseisen

Toegang tot psychologische zorg: 

Wij nemen alleen clienten in zorg, die het langst op de wachtlijst staan van AUMC(Vumc) en O.O.G. en die persoonlijk door AUMC of O.O.G. benaderd zijn hiervoor. In dat laatste geval is een verwijsbrief nodig van de huisarts, aan Gender Clinic Mental Health, voor specialistische psychologische zorg.
'Vrije instroom' via de huisarts wordt vanwege de beschikbare capaciteit niet in behandeling genomen. 

Verwijseisen fertiliteitsconsultatie

Een verwijsbrief van uw (huis)arts is afdoende.

Verwijseisen mastectomie en hormoonbehandeling:

Deze behandelingen bij Gender Clinic zijn alleen mogelijk als u verwezen wordt door AUMC/Vumc, UMCGroningen of een van onze GGZ samenwerkingspartners. Deze GGZ samenwerkingspartner zijn:

 • Genderteam Zuid Nederland (OOG en Mutsaerstichting)
 • Psychologenpraktijk De Vaart
 • PsyTrans
 • Check-in genderzorg
 • Gender Clinic Mental Health
 • Transgenderzorg Utrecht
 • BuroJij
 • UwPsychiater
 • Zaans Medisch Centrum
 • Jeugd en Relatie Psychotherpie (Eindhoven)
 • Psymens
 • Kaleidos

U dient dus al bij deze partijen in zorg te zijn voor het psychologische onderdeel. De GGZ samenwerkingspartner meldt de client zelf aan bij Gender Clinic. Vervolgens wordt de cliënt besproken in MDO. Bij positief besluit in MDO wordt de client door Gender Clinic uitgenodigd voor een eerste consult. Onderdeel van het voortraject is een gezondheidsscreening om te bepalen of er geen contra indicaties zijn qua gezondheid, gewicht en/of medicatiegebruik.

Verwijseisen baarmoederverwijdering

De baarmoederverwijdering bij Gender Clinic is op dit moment alleen mogelijk als u verwezen wordt door AUMC/Vumc, UMCGroningen of een van onze GGZ samenwerkingspartners. Deze GGZ samenwerkingspartners zijn:

 • Genderteam Zuid Nederland (OOG en Mutsaerstichting)
 • Psychologenpraktijk De Vaart
 • PsyTrans
 • Check-in genderzorg
 • Gender Clinic Mental Health
 • Transgenderzorg Utrecht
 • BuroJij
 • UwPsychiater
 • Zaans Medisch Centrum
 • Jeugd en Relatie Psychotherpie (Eindhoven)
 • Psymens
 • Kaleidos

U dient dus al bij deze partijen in zorg te zijn voor het psychologische onderdeel. De GGZ samenwerkingspartner meldt de client zelf aan bij Gender Clinic. Vervolgens wordt de cliënt besproken in MDO. Bij positief besluit in MDO wordt de client door Gender Clinic uitgenodigd voor een eerste consult. Onderdeel van het voortraject is een gezondheidsscreening om te bepalen of er geen contra indicaties zijn qua gezondheid, gewicht en/of medicatiegebruik.

Verwijseisen Orchidectomie

De orchidectomie (verwijdering van de testikels) geschiedt uitsluitend na verwijzing door AUMC/VU, UMCGroningen, of onze GGZ samenwerkingspartners. Deze GGZ samenwerkingspartners zijn:

 • Genderteam Zuid Nederland (OOG en Mutsaerstichting)
 • Psychologenpraktijk De Vaart
 • PsyTrans
 • Check-in genderzorg
 • Gender Clinic Mental Health
 • Transgenderzorg Utrecht
 • BuroJij
 • UwPsychiater
 • Zaans Medisch Centrum
 • Jeugd en Relatie Psychotherpie (Eindhoven)
 • Psymens
 • Kaleidos

Wij ontvangen de verwijsbrieven rechtstreeks van het ziekenhuis. Voor AUMC/VUmc betreft dit alleen door hen zelf geselecteerde clienten die in AUMC/VUmc bovenaan de wachtlijst staan voor bepaalde chirurgische ingrepen. Zodra we de verwijsbrief hebben ontvangen, nemen wij telefonisch (of in sommige gevallen per email) contact met u op voor het maken van de afspraken voor screening, intake en operatie. Onderdeel van het voortraject is een gezondheidsscreening om te bepalen of er geen contra indicaties zijn qua gezondheid, gewicht en/of medicatiegebruik.

Verwijseisen Borstvergroting

 • Er dient sprake te zijn van minimaal 1 jaar hormoongebruik
 • Graag verzoeken wij u om een verwijsbrief van uw (huis)arts, zodat het eerste consult met de plastisch chirurg vergoed zal worden door uw zorgverzekeraar.
 • Wij verzoeken u een gezondheidsvragenlijst in te vullen en aan ons terug te mailen.
 • Tevens vragen wij u een kopie van de Verklaring Behandeltraject aan ons te mailen waaruit blijkt dat er sprake is van minimaal 1 jaar hormoonbehandeling. Deze verklaring dient ondertekend te zijn door uw behandelend arts, en te zijn voorzien van stempel van uw ziekenhuis/kliniek.

Zodra we de verwijsbrief en uw gezondheidsvragenlijst hebben ontvangen (en als daaruit blijkt dat er geen bijzonderheden zijn t.a.v. uw gezondheid) dan kunnen wij een consult bij de plastisch chirurg voor u inplannen.

De kosten voor een borstvergroting bij Gender Clinic zijn € 3.830 waarvoor u bij ons terecht kunt voor intake bij de chirurg, de ingreep zelf en twee nacontroles. Indien gewenst kunnen wij u helpen bij het aanvragen van de subsidie. Onderdeel van van het voortraject is een gezondheidsscreening om te bepalen of er geen contra indicaties zijn qua gezondheid, gewicht en/of medicatiegebruik.

Heeft u nog vragen? Stuur ons een bericht via de contactpagina.  

+31(0)88 - 8910019
info@genderclinic.nl
Patiëntenportaal