HomeWachttijden

Wachttijden

Onderstaand treft u wachttijden. Dit overzicht is bijgewerkt op 14 april 2023.


Gender Clinic chirurgie   Controleer altijd eerst de verwijseisen
Wachttijd voor zowel intake als operatie, is na ontvangst verwijsbrief danwel na akkoord in MDO Gender Clinic.

Chirurgie Intake Operatie
Mastectomie, intake telefonisch of virtueel 1 a 2 weken ca. 2 maanden
Mastectomie, intake fysiek ca. 2 maanden ca. 3 maanden
Borstvergroting, intake fysiek ca. 2 maanden ca. 3 maanden

Secundaire correctie, 
intake telefonisch of virtueel

ca. 1 tot 2 weken ca. 2 maanden
Secundaire correctie, intake fysiek ca. 2 maanden ca. 3 maanden
Orchidectomie, intake telefonisch ca. 1 tot 2 weken

ca. 2 maanden

 

Gender Clinic gynaecologie   Controleer altijd eerst de verwijseisen
Wachttijd voor zowel intake als operatie, is na ontvangst verwijsbrief danwel na akkoord in MDO Gender Clinic.

Gynaecologie

Intake Operatie
Intake fysiek                                                      ca. 2 maanden ca. 3 maanden

 

Gender Clinic endocrinologie   Controleer altijd eerst de verwijseisen
Wachttijd voor eerste of vervolg-consult is na ontvangst verwijsbrief danwel na akkoord in MDO Gender Clinic.

Endocrinologie        

Eerst consult Vervolgconsult
1e consult                                                           ca. 3 maanden conform afspraak

 

Gender Clinic Mental Health - 1e afspraak bij de psycholoog  

Wij nemen alleen clienten in zorg, die het langst op de wachtlijst staan van AUMC(Vumc) en O.O.G. en die persoonlijk door AUMC of O.O.G. benaderd zijn hiervoor. In dat laatste geval is een verwijsbrief nodig van de huisarts, aan Gender Clinic Mental Health, voor specialistische psychologische zorg. 
Wachttijd na ontvangst verwijsbrief.

ca. 8 weken 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

+31(0)88 - 8910019
info@genderclinic.nl
Patiëntenportaal