HomeWachttijden

Wachttijden

Onderstaand treft u wachttijden. Dit overzicht is bijgewerkt op 8 december 2023.


Gender Clinic chirurgie   Controleer altijd eerst de verwijseisen
Wachttijd voor intake is na ontvangst verwijsbrief danwel na akkoord in MDO Gender Clinic.
Wachttijd voor operatie is gerekend vanaf het moment van intake.

Chirurgie Intake Operatie
Mastectomie, intake telefonisch of virtueel ca. 4 weken ca. 3 maanden
Mastectomie, intake fysiek ca. 2 maanden ca. 3 maanden
Borstvergroting, intake fysiek ca. 3 maanden ca. 3 maanden

Secundaire correctie, 
intake telefonisch of virtueel

ca. 4 weken ca. 2 maanden
Secundaire correctie, intake fysiek ca. 2 maanden ca. 2 maanden
Orchidectomie, intake telefonisch ca. 4 weken

ca. 2 maanden

 

Gender Clinic gynaecologie   Controleer altijd eerst de verwijseisen
Wachttijd voor zowel intake als operatie, is na ontvangst verwijsbrief danwel na akkoord in MDO Gender Clinic.

Gynaecologie

Intake Operatie
Intake fysiek                                                      ca. 2 maanden 4 tot 5 maanden


Gender Clinic Fertiliteit    
Wachttijd voor dit type consult is na ontvangst verwijsbrief. 

Fertiliteit

consult  
Consult                                                           ca. 3 maanden  


Gender Clinic endocrinologie   Controleer altijd eerst de verwijseisen
Wachttijd voor eerste of vervolg-consult is na ontvangst verwijsbrief danwel na akkoord in MDO Gender Clinic.

Endocrinologie        

Eerst consult Vervolgconsult
1e consult                                                           ca. 4 tot 6 weken conform afspraak

 

Gender Clinic Mental Health - 1e afspraak bij de psycholoog  

Wij nemen alleen clienten in zorg, die het langst op de wachtlijst staan van AUMC(Vumc) en O.O.G. en die persoonlijk door AUMC of O.O.G. benaderd zijn hiervoor. In dat laatste geval is een verwijsbrief nodig van de huisarts, aan Gender Clinic Mental Health, voor specialistische psychologische zorg. 
Wachttijd na ontvangst verwijsbrief.

ca. 3 maanden 

Deskundigenverklaring
De wachttijd voor een afspraak t.b.v. een Deskundigenverklaring is ca 3 tot 4 maanden.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

+31(0)88 - 8910019
info@genderclinic.nl
Patiëntenportaal