HomeMDO cyclus

MDO cyclus

Onze samenwerkingspartners bespreken hun clienten samen met Gender Clinic in MDO. Na akkoord in MDO worden clienten ingepland voor behandeling in Gender Clinic.

We hanteren drie typen MDO’s:

- Chirurgisch MDO (t.b.v. de mastectomie en orchidectomie), met een van onze plastisch chirurgen;
- MDO HRT (t.b.v. hormoonbehandeling), met een van onze endocrinologen;
- MDO gynaecologie (t.b.v. de baarmoederverwijdering), met een van onze gynaecologen. 

De datums worden hieronder gecommuniceerd. Voor de indicatiestellingen voor de hysterectomie is nog geen vast MDO moment.  Zodra er voldoende aanmeldingen zijn voor een eigen MDO, dan zal dat opgezet worden.

MDO datums

Datum Tijd Arts MDO  Clienten van: status
Ma 4 dec 15:00 u  dr. E Conemans Endo Gender Clinic Mental Health  
Ma 4 dec 16:00 u  dr. E Conemans Endo netwerk partners VOL
Woe. 13 dec 16:30 u  dr. JM Smit CHIR Alle plaatsen vrij
Ma 18 dec 15:00 u  dr. E Conemans Endo Gender Clinic Mental Health  
Ma 18 dec 16:00 u  dr. H Trum Endo netwerk partners VOL
Woe 10 jan 16:30 u  dr. JM Smit CHIR Alle  
Ma 15 jan 14:30 u dr. E. Conemans Endo Gender Clinic Mental Health  
Ma 15 jan 15:30 u dr. E. Conemans Endo netwerk partners plaatsen vrij
Ma 12 feb 14:30 u dr. E. Conemans Endo Gender Clinic Mental Health  
Ma 12 feb 15:30 u dr. E. Conemans Endo netwerk partners  
Ma 11 mrt 14:30 u dr. E. Conemans Endo Gender Clinic Mental Health  
Ma 11 mrt 15:30 u dr. E. Conemans Endo netwerk partners  

 

Procedure/ werkafspraken

Een verwijspakket bestaat uit drie onderdelen. De behandelaar/therapeut stuurt z.s.m. , maar uiterlijk 1 week voorafgaand aan het MDO, zijn verwijspakket(ten) naar info@genderclinic.nl. Een verwijspakket bestaat uit:

1e: Een ondertekende verwijsbrief van de arts gericht aan Gender Clinic

2e: Volledig ingevuld indicatiestelling formulier (zie formats hieronder) in Word 

3e: Ondertekende toestemming van client voor gegevensuitwisseling met Gender Clinic

U mag ervan uitgaan dat uw client op het eerstvolgend MDO besproken wordt. Indien een MDO agenda vol is dan wordt u daarvan via e-mail op de hoogte gesteld. Vervolgens worden cliënten automatisch op het daaropvolgende MDO geplaatst.

Onderstaand treft u de links naar de betreffende indicatiestelling formulieren:

- indicatiestelling format mastectomie
- indicatiestelling format orchidectomie
- indicatiestelling format hormoonbehandeling
- indicatiestelling format hysterectomie

Gender Clinic stuurt de agenda met Teamslink uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan het MDO, per e-mail aan alle deelnemende netwerkpartners. De MDO’s vinden altijd plaats via Teams en duren niet langer dan een uur, voorzitter Thomas Steensma. De therapeut/behandelaar wordt verzocht in het MDO een korte toelichting te geven op de indicatiestelling. De voorzitter en specialist kan vragen stellen, die u wordt verzocht kort en bondig te beantwoorden.

Emailadressen van de therapeuten 

De uitnodigingen voor het MDO worden aan de therapeuten persoonlijk toegestuurd. Graag ontvangen we om die reden de emailadressen van de betrokken therapeuten.

ASA classificatie voor operaties in ZBC

Alleen ASA 1 en ASA 2 patiënten kunnen in een ZBC geopereerd worden. Dat betekent dat mensen met bepaalde gezondheidskenmerken niet bij ons geopereerd kunnen worden. Clienten met oa. onderstaande kenmerken, kunnen in een ZBC (zoals Gender Clinic) geen ingreep ondergaan:

 • BMI > 30 voor hysterectomie
 • BMI > 35 voor overige ingrepen
 • BMI < 18,5
 • Psychofarmica: Lithium gebruik, i.v.m. interactie met anesthetica
 • Psychofarmica: Gebruik van meerdere psyschiatrische medicamenten
 • Psychofarmica: 1 soort, maar te hoge dosering,
 • Psychische stoornis: niet onder controle / risico op suicide/ psychose/ delier
 • Insuline gebruik /Diabetes type I
 • Hartinfarct in de voorgeschiedenis
 • Cardiale interventie in de voorgeschiedenis (stents/pacemaker, etc.)
 • Herseninfarct in de voorgeschiedenis
 • Gastric bypass (maagverkleining) gehad? 12 maanden stabiel gewicht + bloedonderzoek nodig om vast te stellen of het kan.
 • Thuissituatie; geen begeleiding naar huis / geen aanwezigheid volwassene nacht na ontslag/ zorgsysteem onvoldoende ingeregeld.
 • Stollingstoornissen / longembolie – in overleg
 • Epilepsie - niet toegestaan tenzij 12 maanden aanvalsvrij en autorijden toegestaan
 • Moeilijk toegankelijke luchtweg – in overleg
 • Overig (lijst is niet compleet)

Overige exclusie criteria voor operaties

 • De mastectomie is mogelijk vanaf de leeftijd van 16 jaar*
 • *De mastectomie voor 16 en 17 jarigen is alleen mogelijk na minimaal 1 jaar testosteron gebruik. Vanaf 18 jaar wordt per case bekeken of hormoonbehandeling voorafgaan aan de ingreep wenselijk is. Argumentatie voor het eerst uitvoeren van de mastectomie, en daarna pas starten met hormoonbegruik kan alleen ingebracht worden in MDO voor clienten van 18 jaar en ouder. Dit betekent dat personen die geen wens hebben voor hormoongebruik, pas vanaf 18 jaar in Gender Clinic de mastectomie operatie kunnen ondergaan.
 • Overige operaties zijn mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar

Exclusie criteria voor hormoonbehandeling

Clienten met oa. onderstaande kenmerken, kunnen niet ingebracht worden in MDO HRT:

 • Persoon heeft geen fertiliteitsconsult gehad
 • Persoon heeft fertiliteitspreservatie niet afgerond (bij kinderwens)
 • Persoon is jonger dan 18 jaar (bij Gender Clinic zijn geen kinderartsen werkzaam)*
 • *17 jarigen kunnen in MDO ingebracht worden indien zij na MDO na ca. 4 maanden 18 jaar zullen worden. Het eerst consult met de endocrinoloog wordt ingepland op een datum waarop persoon de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Heeft u vragen, stel ze gerust via info@genderclinic.nl. Wij doen ons best alle berichten op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden. 

Veelgestelde vragen

Dit onderdeel wordt binnenkort verder uitgewerkt.  Gender Clinic, 23 mei 2023

Vanaf welke leeftijd is de mastectomie mogelijk?
Deze ingreep is mogelijk vanaf de leeftijd van 16 jaar. Voor 16 en 17 jarigen geldt wel als voorwaarde dat er sprake moet zijn van minimaal 1 jaar testosteron gebruik. 

Wat zijn de voorwaarden qua testosteron gebruik, voor de mastectomie?
Voor 16 en 17 jarigen geldt als voorwaarde dat er sprake moet zijn van minimaal 1 jaar testosteron gebruik. Vanaf 18 jaar wordt per case bekeken of hormoonbehandeling voorafgaand aan de ingreep wenselijk ik. Argumentatie voor het eerst uitvoeren van de mastectomie, en daarna pas starten met hormoonbegruik kan alleen ingebracht worden in MDO voor clienten van 18 jaar en ouder. Dit betekent dat personen die geen wens hebben voor hormoongebruik, pas vanaf 18 jaar in Gender Clinic de mastectomie operatie kunnen ondergaan.

Vanaf welke leeftijd kan uw client bij ons terecht voor hormoontherapie?
Hormoontherapie kan bij Gender Clinic vanaf de leeftijd van 18 jaar. Vanaf 4 maanden voorafgaand aan het bereiken van het 18e levensjaar, kan uw client ingebracht worden in MDO, zodat behandeling vanaf het 18e levensjaar kan starten.  

Wat zijn de BMI voorwaarden voor de verschillende ingrepen in Gender Clinic?
Mastectomie: max 35
Orchidectomie: max 35
Hysterectomie: max 30
Voor alle ingrepen geldt een BMI ondergrens van 18,5.
 

 

 

+31(0)88 - 8910019
info@genderclinic.nl
Patiëntenportaal