HomeMDO cyclus

MDO cyclus

De netwerkpartner bespreekt de client samen met Gender Clinic in MDO. Na akkoord in MDO wordt client ingepland voor intake in Gender Clinic.

We hanteren drie typen MDO’s:

- Chirurgisch MDO (t.b.v. de mastectomie en orchidectomie), met een van onze plastisch chirurgen;
- MDO HRT (t.b.v. hormoonbehandeling), met een van onze endocrinologen;
- MDO gynaecologie (t.b.v. oa. de hysterectomie), met een van onze gynaecologen. Hier is nog geen vast eigen MDO moment voor. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn voor een eigen MDO, dan zal dat opgezet worden. Vooralsnog kunt u deze aanmeldingen doen op het chirurgisch MDO. 

MDO datums

Datum Tijd Arts MDO  Clienten van: status
Woe 17 apr 16:30 u dr. W vd Sluis CHIR Alle VOL
Ma 22 apr 14:00 u dr. E. Conemans Endo GCMH  
Ma 22 apr 15:00 u dr. E. Conemans Endo netwerk partners VOL
Do 25 apr 16:30 u dr. T Shaefer CHIR Alle VOL
Ma 13 mei 13:00 u dr. E. Conemans Endo GCMH  
Ma 13 mei 16:00 u dr. E. Conemans Endo netwerk partners plaatsen vrij
Ma 13 mei 16:45 u dr. W vd Sluis CHIR Alle plaatsen vrij
Woe 15 mei 16:30 u dr. JM Smit CHIR netwerk partners  
Di 21 mei 15:00 u dr. E. Conemans Endo netwerk partners  
Ma 3 juni 14:30 u dr. E. Conemans Endo GCMH  
Ma 3 juni 15:30 u dr. E. Conemans Endo netwerk partners  
Ma 3 juni 16:30 u dr. W vd Sluis CHIR Alle  
Ma 10 juni 16:15 u dr. M Bouman CHIR Alle  
Ma 17 juni  …. dr. E. Conemans Endo GCMH  
Ma 17 juni  …. dr. E. Conemans Endo netwerk partners  
Ma 17 juni 16:30 u dr. T Shaefer CHIR Alle  
Woe 26 juni 16:30 u dr. JM Smit CHIR Alle  

Procedure/ werkafspraken

De behandelaar/therapeut stuurt het verwijspakket beveiligd naar info@genderclinic.nl. Een verwijspakket bestaat uit drie onderdelen, namelijk: 

1e: Een ondertekende verwijsbrief van de arts gericht aan Gender Clinic
2e: Volledig ingevuld indicatiestelling formulier (conform format, zie hieronder) in Word.
3e: Ondertekende toestemming van client voor gegevensuitwisseling met Gender Clinic. De reden hiervoor is dat er medische informatie gedeeld wordt met Gender Clinic, terwijl client hier (nog) niet in zorg is. Het format waarin toesteming wordt gegeven mag u zelf bepalen.

- Incomplete verwijspakketten worden niet in behandeling genomen.

- In een reply op uw email bevestigen wij aan u de MDO datum. Doorgaans is op de eerstvolgende beschikbare plaats.  

Indicatiestelling formulieren

Onderstaand treft u de links naar de betreffende indicatiestelling formulieren.

- indicatiestelling format mastectomie
- indicatiestelling format orchidectomie
- indicatiestelling format hormoonbehandeling
- indicatiestelling format hysterectomie 

Agenda en Teamslink
Gender Clinic stuurt de agenda met Teamslink uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan het MDO, per e-mail aan de deelnemende netwerkpartners. De MDO’s vinden altijd plaats via Teams en duren niet langer dan een uur, voorzitter Thomas Steensma. U wordt als therapeut/behandelaar verzocht in het MDO een korte toelichting te geven op de indicatiestelling. De voorzitter en specialist kunnen vragen stellen, die u wordt verzocht kort en bondig te beantwoorden.

Emailadressen van de therapeuten 
De uitnodigingen voor het MDO worden aan de therapeut persoonlijk toegestuurd. Graag ontvangen we om die reden de emailadressen van de betrokken therapeuten.

Exclusiecriteria/ ASA classificatie voor operaties in ZBC

Alleen ASA 1 en ASA 2 patiënten kunnen in een ZBC geopereerd worden. Dat betekent dat mensen met bepaalde gezondheidskenmerken niet bij ons geopereerd kunnen worden. Clienten met oa. onderstaande kenmerken, kunnen in een ZBC (zoals Gender Clinic) geen ingreep ondergaan:

 • BMI > 30 voor hysterectomie
 • BMI > 35 voor overige ingrepen
 • BMI < 18,5
 • Psychofarmica: Lithium gebruik, i.v.m. interactie met anesthetica
 • Psychofarmica: Gebruik van meerdere psyschiatrische medicamenten
 • Psychofarmica: 1 soort, maar te hoge dosering,
 • Psychische stoornis: niet onder controle / risico op suicide/ psychose/ delier
 • Insuline gebruik /Diabetes type I
 • Hartinfarct in de voorgeschiedenis
 • Cardiale interventie in de voorgeschiedenis (stents/pacemaker, etc.)
 • Herseninfarct in de voorgeschiedenis
 • Gastric bypass (maagverkleining) gehad? 12 maanden stabiel gewicht + bloedonderzoek nodig om vast te stellen of het kan.
 • Thuissituatie; geen begeleiding naar huis / geen aanwezigheid volwassene nacht na ontslag/ zorgsysteem onvoldoende ingeregeld.
 • Stollingstoornissen / longembolie – in overleg
 • Epilepsie - niet toegestaan tenzij 12 maanden aanvalsvrij en autorijden toegestaan
 • Moeilijk toegankelijke luchtweg – in overleg
 • Niet in staat om zelfstandig/ zonder begeleiding de de dag van operatie door te brengen 
 • Overig (lijst is niet compleet)

Overige exclusie criteria voor operaties

 • De mastectomie is mogelijk vanaf de leeftijd van 16 jaar*
 • *De mastectomie voor 16 en 17 jarigen is alleen mogelijk na minimaal 1 jaar testosteron gebruik. Vanaf 18 jaar wordt per case bekeken of hormoonbehandeling voorafgaan aan de ingreep wenselijk is. Argumentatie voor het eerst uitvoeren van de mastectomie, en daarna pas starten met hormoongebruik kan alleen ingebracht worden in MDO voor clienten van 18 jaar en ouder. Dit betekent dat personen die geen wens hebben voor hormoongebruik, pas vanaf 18 jaar in Gender Clinic de mastectomie operatie kunnen ondergaan.
 • Overige operaties zijn mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar

Exclusie criteria voor hormoonbehandeling

Clienten met oa. onderstaande kenmerken, kunnen niet ingebracht worden in MDO HRT:

 • Persoon heeft geen fertiliteitsconsult gehad
 • Persoon heeft fertiliteitspreservatie niet afgerond (bij kinderwens)
 • Persoon is jonger dan 18 jaar (bij Gender Clinic zijn geen kinderartsen werkzaam)*
 • *17 jarigen kunnen in MDO ingebracht worden indien zij na MDO na ca. 4 maanden 18 jaar zullen worden. Het eerst consult met de endocrinoloog wordt ingepland op een datum waarop persoon de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Heeft u vragen, stel ze gerust via info@genderclinic.nl. Wij doen ons best alle berichten op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden. 

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er tijdens het MDO?
U wordt als therapeut/behandelaar verzocht in het MDO een korte toelichting te geven op de indicatiestelling. De voorzitter en de arts kunnen vragen stellen, die u wordt verzocht kort en bondig te beantwoorden.
De MDO besluiten worden door Gender Clinic genotuleerd en in het EPD in het dossier van client vastgelegd.

Vanaf welke leeftijd is de mastectomie mogelijk?
Deze ingreep is mogelijk vanaf de leeftijd van 16 jaar. Voor 16 en 17 jarigen geldt wel als voorwaarde dat er sprake moet zijn van minimaal 1 jaar testosteron gebruik. 

Is de mastectomie mogelijk voor mensen met non-binaire genderidentiteit?
Jazeker. Argumentatie voor het eerst uitvoeren van de mastectomie, en daarna pas starten met hormoongebruik (of geen hormoonbehandeling) kan alleen ingebracht worden in MDO voor clienten van 18 jaar en ouder. 

Wat zijn de voorwaarden qua testosteron gebruik, voor de mastectomie?
Voor 16 en 17 jarigen geldt als voorwaarde dat er sprake moet zijn van minimaal 1 jaar testosteron gebruik. Vanaf 18 jaar wordt per case bekeken of hormoonbehandeling voorafgaand aan de ingreep wenselijk ik. Argumentatie voor het eerst uitvoeren van de mastectomie, en daarna pas starten met hormoonbegruik kan alleen ingebracht worden in MDO voor clienten van 18 jaar en ouder. Dit betekent dat personen die geen wens hebben voor hormoongebruik, pas vanaf 18 jaar in Gender Clinic de mastectomie operatie kunnen ondergaan.

Is een mastecotmie zonder tepelterugplaatsin mogelijk?
Dat is mogelijk, echter dient dit onderwerp van gesprek te zijn geweest met de therapeut en de argumentatie aangegeven te zijn in de indicatiestelling. Niet alle artsen van Gender Clinic voeren deze ingreep zonder tepels uit.

Vanaf welke leeftijd kan uw client bij ons terecht voor hormoontherapie?
Hormoontherapie kan bij Gender Clinic vanaf de leeftijd van 18 jaar. Vanaf 4 maanden voorafgaand aan het bereiken van het 18e levensjaar, kan uw client ingebracht worden in MDO, zodat behandeling vanaf het 18e levensjaar kan starten.  

Wat zijn de BMI voorwaarden voor de verschillende ingrepen in Gender Clinic?
Mastectomie: max 35
Orchidectomie: max 35
Hysterectomie: max 30
Voor alle ingrepen geldt een BMI ondergrens van 18,5. Indien uw client een lager BMI heeft maar wel al langere tijd een gezond eetpatroon, dan kan deze ter bespreking ingebracht worden. Client zal dan in het traject bij Gender Clinic bij de screening door de anesthesie verzocht worden een aanvullende gezondheidsvragenlijst specifiek over het gewicht en eetpatroon in te vullen. Op basis daarvan wordt bepaald of operatie bij ons mogelijk is.

Begeleiding op de dag van opname
Op de dag van opname geldt voor minderjarigen dat er bij binnenkomst 1 ouder of verzorger mee mag naar de verpleegafdeling. Voor volwassenen geldt dat u in de wachtkamer afscheid van uw begeleider(s) neemt, voordat u naar de verpleegafdeling gaat om opgenomen te worden. Er mag dus geen begeleiding met u mee.

 

Dit onderdeel is onder constructie. Gender Clinic, oktober 2023

 

 

 

+31(0)88 - 8910019
info@genderclinic.nl
Patiëntenportaal