HomeMDO cyclus

MDO cyclus

Onze samenwerkingspartners bespreken hun clienten samen met Gender Clinic in MDO. Na akkoord in MDO worden clienten ingepland voor behandeling in Gender Clinic.

We hanteren drie typen MDO’s:

- Chirurgisch MDO (met name t.b.v. de mastectomie en orchidectomie), met een van onze plastisch chirurgen;
- MDO HRT (t.b.v. hormoonbehandeling), met een van onze endocrinologen;
- MDO gynaecologie (t.b.v. de baarmoederverwijdering), met een van onze gynaecologen. 

De MDO’s met de plastisch chirurg en de MDO’s met endocrinoloog vinden eens per maand plaats, op maandag of woensdag. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de artsen. Altijd via Teams. Meestal starten we om 16:00 uur en duurt het niet langer dan een uur. De datums worden ruim van tevoren gecommuniceerd. Voor de indicatiestellingen voor hysterectomie is nog geen vast MDO moment.  Zodra er voldoende aanmeldingen zijn voor een eigen MDO, dan zal dat opgezet worden.

MDO datums 

Datum Tijd Arts MDO    Deadline dossiers 
Woe. 31 mei 16:00 u dr. L.Arwert MDO Endo.   26 mei 17:00u
Ma. 5 juni 16:00 u dr. W vd Sluis MDO Chir.   30 mei 17:00u
Ma. 19 juni 13:30 u dr. E Conemans MDO Endo.    
volgt     MDO Gyn.    
Woe. 28 juni 16:00 u dr. JM Smit MDO Chir.    
Ma. 17 juli   dr. E Conemans MDO Endo.    
Woe. 26 juli   dr. JM Smit MDO Chir.    
Ma. 28 aug   dr E Conemans MDO Endo    
Ma. 28 aug   dr. W vd Sluis MDO Chir.    
Ma. 11 sept   dr. W vd Sluis MDO Chir.    
Woe 20 sept   dr. L Arwert MDO Endo    
Ma 9 okt   dr. E Conemans MDO Endo    

Procedure/ werkafspraken

Een verwijspakket bestaat uit drie onderdelen. De behandelaar/therapeut stuurt z.s.m. , maar uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan het MDO, zijn verwijspakket(ten) naar info@genderclinic.nl. Een verwijspakket bestaat uit:

1e: Een ondertekende verwijsbrief van de arts gericht aan Gender Clinic

2e: Volledig ingevuld indicatiestelling formulier (zie formats hieronder) in Word 

3e: Ondertekende toestemming van client voor gegevensuitwisseling met Gender Clinic

U mag ervan uitgaan dat uw client op het eerstvolgend MDO besproken wordt. Indien een MDO agenda vol is dan wordt u daarvan via e-mail op de hoogte gesteld. Vervolgens worden cliënten automatisch op het daaropvolgende MDO geplaatst.

Onderstaand treft u de links naar de betreffende indicatiestelling formulieren:

- indicatiestelling format mastectomie
- indicatiestelling format hormoonbehandeling
- indicatiestelling format hysterectomie

Gender Clinic stuurt de agenda met Teamslink uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan het MDO, per e-mail aan alle deelnemende netwerkpartners. De MDO’s vinden plaats via Teams, voorzitter Thomas Steensma. De therapeut/behandelaar wordt verzocht in het MDO een korte toelichting te geven op de indicatiestelling. De voorzitter en specialist kan vragen stellen, die u wordt verzocht kort en bondig te beantwoorden.

Emailadressen van de therapeuten 

De periodieke mailing met MDO datums en de uitnodigingen voor het MDO worden aan persoonlijk toegestuurd. Graag zouden we om die reden de emailadressen van de betrokken therapeuten ontvangen.

Exclusie criteria / ASA classificatie in ZBC

Alleen ASA 1 en ASA 2 patiënten kunnen in een ZBC geopereerd worden. Dat betekent dat mensen met bepaalde gezondheidskenmerken niet bij ons geopereerd kunnen worden. Clienten met oa. onderstaande kenmerken, kunnen in Gender Clinic geen ingreep ondergaan:

 • < 16 jaar voor mastectomie
 • < 18 jaar voor de overige ingrepen
 • BMI > 30 voor hysterectomie
 • BMI > 35 voor overige ingrepen
 • BMI < 18,5
 • Psychofarmica: Lithium gebruik, i.v.m. interactie met anesthetica
 • Psychofarmica: Gebruik van meerdere psyschiatrische medicamenten
 • Psychofarmica: 1 soort, maar te hoge dosering,
 • Psychische stoornis: niet onder controle / risico op suicide/ psychose/ delier
 • Insuline gebruik /Diabetes type I
 • Hartinfarct in de voorgeschiedenis
 • Cardiale interventie in de voorgeschiedenis (stents/pacemaker, etc.)
 • Herseninfarct in de voorgeschiedenis
 • Gastric bypass (maagverkleining) gehad? 12 maanden stabiel gewicht + bloedonderzoek nodig om vast te stellen of het kan.
 • Thuissituatie; geen begeleiding naar huis / geen aanwezigheid volwassene nacht na ontslag/ zorgsysteem onvoldoende ingeregeld.
 • Stollingstoornissen / longembolie – in overleg
 • Epilepsie - niet toegestaan tenzij 12 maanden aanvalsvrij en autorijden toegestaan
 • Moeilijk toegankelijke luchtweg – in overleg
 • Overig (lijst is niet compleet)

Heeft u vragen, stel ze gerust via info@genderclinic.nl. Wij doen ons best alle berichten op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden. 

Veelgestelde vragen

Dit onderdeel wordt binnenkort verder uitgewerkt.

Gender Clinic 23 mei 2023

 

+31(0)88 - 8910019
info@genderclinic.nl
Patiëntenportaal