HomeOver onsNieuwsGenderzorg toegankelijk houden door netwerkvorming

Genderzorg toegankelijk houden door netwerkvorming

Genderzorg toegankelijk houden door netwerkvorming

Gender Clinic is opgericht om een bijdrage te leveren aan het reduceren van wachttijden voor transgenderzorg. De vraag naar deze zorg is hoger dan de beschikbare capaciteit. We geloven dat de samenwerking tussen Gender Clinic, Amsterdam UMC en GGZ partners er voor zorgt dat de genderzorg bereikbaar- en betaalbaar blijft.

Een passende zorgpraktijk

Door samen te werken in een netwerk op het gebied van psychologie, endocrinologie en chirurgie werken wij aan de zorg om deze in de juiste setting te organiseren en extra capaciteit beschikbaar maken.

De inzet van physician assistents voor bijvoorbeeld groepscounseling en door een deel van de zorg die met name plaats vond in de universitaire ziekenhuizen in een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) te laten plaatsvinden worden wachttijden gereduceerd.

Daarom is Gender Clinic in samenwerking en afstemming met onder andere Amsterdam UMC ook gestart met het uitvoeren van de mastectomie. Daarnaast zijn er zij-instroompaden gerealiseerd waardoor cliënten niet meer dubbel hoeven te wachten wanneer zij in zorg zitten.

Transgenderzorg op maat

Door het reduceren van de wachttijden voor diagnostisering en daarna tot behandeling zorgen we er samen voor dat de situatie van transgender personen niet verslechtert en ze kunnen beginnen met hun leven. 

We bieden onderscheidende behandelingen door superspecialisatie en focus van artsen. Dit doen wij met veel aandacht en persoonlijke zorg.

Door samen te werken kunnen we de capaciteit van hoog gespecialiseerde artsen binnen de genderzorg uitbreiden.

Positief effect op onze medewerkers

Onze medewerkers krijgen de mogelijkheid om naast hun baan binnen de reguliere GGZ ook te werken binnen Gender Clinic. Hierdoor ontstaat er een goede uitwisseling is van kennis tussen verschillende organisaties en krijgen zij de mogelijkheid om zijn of haar kennis verder te delen. Werk uitvoeren waarvoor je bent opgeleid leidt in onze visie tot meer arbeidsvreugde bij zowel de artsen als de paramedicus.

Effect op de gender zorg

De wachttijd voor een mastectomie is van meer dan 2 jaar in 2020 gedaald naar 8-12 weken in 2023. Daarnaast wordt de opgedane kennis en ervaring rondom transgenderzorg beschikbaar gesteld voor andere initiatieven en specialismen. Dit heeft een positief effect op de algehele zorg voor mensen met genderproblematiek.

Contact

Gender Clinic werkt met een betrokken team van specialisten en medewerkers met ruime ervaring binnen de transgenderzorg. Alle behandelingen worden uitgevoerd op indicatie en verwijzing van onze samenwerkingspartners.

Bron: zkn.nl

+31(0)88 - 8910019
info@genderclinic.nl
Patiëntenportaal