HomeContactVeelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat is endocriene zorg?

Endocriene zorg is medisch specialistische zorg gericht op hormonen.

Wat houdt de hormoonbehandeling in?
  • De endocrinoloog schrijft hormonen voor en houdt in de gaten of er eventuele bijwerkingen ontstaan. Periodieke controle van bloedwaarden vindt plaats om de dosering van de hormoonpreparaten zo nodig bij te stellen.
  • Vermannelijking wordt bereikt door behandeling met testosteron.
  • Voor mensen die vervrouwelijking wensen bestaat de behandeling doorgaans uit zowel suppletie van oestrogenen als remming van testosteron. Er zijn verschillende medicamenten hiervoor beschikbaar.
  • Wij zullen ons zoveel mogelijk houden aan de richtlijnen van de Endocrine Society, WPATH en de Nederlandse Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg. 
  • De coördinatie van eventuele andere behandelingen (logopedie, ontharing, chirurgie) wordt niet door de endocrinoloog gedaan.
Waarom hanteert Gender Clinic multidisciplinaire indicatie stelling?

Genderbevestigende hormoonbehandeling kan onomkeerbare gevolgen met zich meebrengen. Wij hechten veel waarde aan multidisciplinaire indicatie stelling, uitgebreide informatie voor cliënt over de hormoon behandeling (voordelen en potentiele nadelen) en goede follow up van de hormoon behandeling.

Biedt Gender Clinic ook psychologische ondersteuning?

Ja, we verwijzen u hiervoor naar onze Mental Health website. 

Wat zijn de huidige wachttijden voor hormoonbehandeling?

Een overzicht van de meest actuele wachttijden vindt u op de pagina 'Voorwaarden en toegangstijden'.

Zijn de artsen bij Gender Clinic ervaren met transgender personen?
  • Uw artsen binnen Gender Clinic zijn geregistreerd als internist-endocrinoloog. Zij zijn gespecialiseerd in hormonen en zijn bevoegd om hormoonbehandeling voor te schrijven.
  • Uw artsen hebben ruime ervaring binnen de transgenderzorg.
Hebben jullie een no show beleid?

Ja, wij hanteren het volgende no-show beleid

Gezien de enorme hoeveelheid mensen die transgenderzorg wensen, zijn wij strikt in het nakomen van afspraken. Bent u verhinderd? Geeft dit minimaal 2 werkdagen van te voren aan ons door. Dan kan er door ons een andere client op uw plaats ingepland worden. Bij afwezigheid zonder tijdig aangeven, brengen wij u telkens € 85 in rekening. Bij 3 keer afwezigheid zonder tijdig aangeven, kunt u niet meer bij ons terecht. Dan schrijven wij u uit en vullen wij uw behandelplaats met een andere client.

+31(0)88 - 8910019
endocrinologie@genderclinic.nl
Patiëntenportaal