HomeOver onsNieuwsDe zorgvuldige richtlijnen bij de behandeling v...

De zorgvuldige richtlijnen bij de behandeling van transmensen staat ter discussie in de Tweede Kamer.

De zorgvuldige richtlijnen bij de behandeling van transmensen staat ter discussie in de Tweede Kamer.

In het opinie artikel uit de Volkskrant stelt Pia Dijkstra, demissionair minister voor Medische Zorg dat de seksuele vrijheid in Nederland onder druk staat. 

De richtlijnen die artsen in Nederland volgen bij de behandeling van transmensen, worden nu door sommige partijen in de Tweede Kamer ter discussie gesteld. Dat is wat Pia Dijkstra betreft de verkeerde plek. Dat het gesprek over welke behandeling wie het beste past, hoort thuis in de spreekkamer, niet in de Tweede Kamer, aldus de demissionair minister voor Medische Zorg. 

Daarbij helpt het volhgens haar niet dat het debat over transgenderzorg en transpersonen – bijvoorbeeld in taal, in wetgeving, in de Kamer – gepolariseerd raakt en verhardt. Die polarisatie komt volgen haar voort uit een toenemende tendens om de liberale waarden over seksualiteit of gezondheid tot een karikatuur te maken. Een karikatuur is tenslotte makkelijker te ondergraven dan een genuanceerd verhaal. Aldus Pia Dijkstra.

Kennis niet overal aanwezig

Worstel je met je gender, dan zijn er in Nederland tal van die spreekkamers waar je terecht kunt. De medisch-specialistische genderpoli’s, zoals Gender Clinic, zijn plekken waar aandacht, kennis en zorg structureel aanwezig zijn. Helaas zijn deze poli’s op dit moment ook de enige plekken in onze samenleving waar veel transmensen zich serieus genomen voelen. Op andere plekken, zoals op school, op werk, of bij de huisarts is die kennis en aandacht er veel minder.

Investeren in medisch specialistische zorg

Als je over je identiteit twijfelt, dan heb je behoefte aan een plek waar je je serieus genomen voelt, waar mensen weten waar ze het over hebben. Dat maakt dat iedereen die met zijn gender worstelt, bij de medisch-specialistische zorg terechtkomt. Dat verklaart de toename in wachtlijsten voor zorg voor deze groep kwetsbare mensen.

Enerzijds moet daarom geïnvesteerd worden in specialistische genderzorg – dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan, maar het is nog niet genoeg. Anderzijds staan we als samenleving voor de taak om kennis- en expertise op het gebied van genderdiversiteit te vergroten in de reguliere zorg en in de bredere maatschappij, zoals in het bedrijfsleven of op scholen.

Meer lezen

Het hele artikel is gepubliceerd in de Volkskrant van 18 juni 2024. Dit lees je hier

Dit is een ingezonden opinie in De Volkskrant, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van Gender Clinic reflecteert.

+31(0)88 - 8910019
info@genderclinic.nl
Patiëntenportaal