HomeOver onsNieuwsGender Clinic breidt uit met psychologische zor...

Gender Clinic breidt uit met psychologische zorg voor transgenderpersonen

Gender Clinic breidt uit met psychologische zorg voor transgenderpersonen

Gender Clinic Mental Health, onderdeel van Gender Clinic, biedt sinds begin 2022 psychologische zorg voor volwassen transgenderpersonen. Met deze uitbreiding realiseert Gender Clinic een compleet aanbod van transgenderzorg in een netwerk met andere aanbieders.

Gender Clinic Mental Health (GCMH) biedt diagnostiek naar genderidentiteitsproblematiek, indicatiestelling en psychologische vervolgbehandelingen in het medische transgendertraject voor volwassenen. De zorg wordt aangeboden vanuit een netwerkmodel van GGZ aanbieders, dit zijn zowel instellingen als vrijgevestigde psychologen. In samenwerking met deze netwerkpartners biedt GCMH voor de cliënt de juiste zorg én ondersteuning op de juiste plek. Triage door middel van een aantal gesprekken en gestructureerde psychologische screening, bepalen het vervolgtraject.

Juiste zorg op de juiste plek

GCMH is gevestigd in Bosch en Duin, GZ psycholoog Thomas D. Steensma is vanaf de start betrokken bij de ontwikkeling van GCMH. Daarnaast werkt hij als clinicus en onderzoeker bij het Kennis en Zorgcentrum voor Gender Dysforie van het Amsterdam UMC (locatie VUmc). ‘Sinds 2013 is de wachtlijstproblematiek in transgenderzorg enorm toegenomen. We zijn continu op zoek naar een goede oplossing. Ik geloof heel erg in het netwerkmodel, waarmee we de juiste zorg op de juiste plek bieden en de wachtlijsten verminderen. Het is een eerste aanzet om veel meer in netwerken en op een triagerende manier te gaan denken’, aldus Steensma. 

Wachtlijst uitdagingen

GCMH wil voorkomen dat er een wachtlijst ontstaat met cliënten die elders al op een wachtlijst staan. Daarom geschiedt de instroom via het Amsterdam UMC. Zo worden de ‘langst wachtende’ als eerst geholpen. In eerste instantie is GMCH vooral ondersteunend aan de almaar oplopende wachtlijsten in de transgenderzorg.

Lancering website

Onlangs heeft GMCH de nieuwe website gelanceerd: www.genderclinic.nl/mental-health. Naast een schema waarop inzichtelijk wordt uit welke stappen het Mental Health-zorgpad bestaat, stelt ook het team zich voor.

+31(0)88 - 8910019
info@genderclinic.nl
Patiëntenportaal